Czy wiesz co to jest teledetekcja?

Teledetekcja, pomimo tego, że samo słowo może z pozoru mało mówić zwykłemu internaucie, to metodologia badań, z jaką każdy w jakimś sensie ma od czasu do czasu do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom przechodzącym drogą zapytanie, co to jest teledetekcja, prawdopodobnie mało kto udzieliłby odpowiedzi. No chyba, że przypadkowo byłby to student lub jakiś człowiek zajmujący się teledetekcją zawodowo.

Co to jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie zatem, czym jest teledetekcja? Zamierzając udzielić wstępnej, krótkiej odpowiedzi, trzeba napisać, że jest to sposób badań na odległość z użyciem czujników. Samo słowo teledetekcja oznacza: tele – na odległość, detekcja – wyczuwanie. Teledetekcja dzieli się na dwie części: teledetekcję aktywną jak i teledetekcję pasywną. Analizy poprzez teledetekcję wykonuje się zarówno z powierzchni ziemi, jak i z wysokości, dla przykładu z satelitów.
Teledetekcja aktywna to nadawanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a w dalszej kolejności odbitych przez badany obiekt. Tutaj przykładem może być: radar.
Idąc dalej teledetekcja pasywna to odbiór sygnałów wysyłanych przez obserwowany obiekt. Tutaj za przykład posłużyć może choćby robienie fotografii. Zdjęcie jest dla Twojej wiadomości dokładnie uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, jakim robi się fotografię.
Teraz chyba, po wymienieniu owych przykładów, od razu pojęcie teledetekcji nabiera klarownego wyrazu i da się spostrzec, że regularnie stykamy się z nią w codziennym życiu. Przynajmniej niektórzy z nas. Teledetekcja daje możliwość eksplorowanie miejsc, do jakich ludzie osobiście nie mogę się zbliżyć lub takie zbliżenie jest niesamowicie kłopotliwe.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja używana jest w bardzo wielu części życia. Mierzą się z nią zarówno inżynierowie, jak i użytkownicy zaprojektowanych za ich sprawą urządzeń. Jest użytkowana dla przykładu w:
– robotyce – roboty zamontowane mają czujniki, za sprawą czego, widzą otoczenie
– produkcji samochodów – samodzielne samochody przyszłości będą mogły poruszać się dzięki przeróżnego typu czujnikom
– wojskowości – analizowanie, co znajduje się w budynku, który ma być zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak szeroki, że zostanie omówiony w osobnym akapicie.

Teledetekcja a środowisko naturalne?

Dzięki teledetekcji możliwe jest dokładniejsze analizowanie jak i eksplorowanie ziemi. Podobnie jej powierzchni, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego da nam odpowiedź na na przykład, tego rodzaju niejasności:
– jak ukształtowana jest ziemia, np. w obszarze ziemi, gdzie ludzkość nie dotarła lub np. na dnie jeziora czy dla odmiany na innych planetach
– jak mocno atmosfera zanieczyszczona jest na wyznaczonym obszarze, dzieje się to przez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak przedstawia się stan flory na określonym terenie, również w akwenach wodnych

Biorąc pod uwagę wielkie wykorzystanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej angażującą dziedziną. Coraz więcej uczelni otwiera studia oraz szkolenia kształtujące specjalistów w tej materii. Z jednej strony wpływa to na rozwój tej dziedziny, co z kolei napędza zapotrzebowanie na używanie teledetekcji, ze względu na coraz wspanialsze możliwości techniczne i zakres użytkowania.